تجمع  اعتراضی کارگران نساجی مازندران بعد از وعده توخالی فرماندار قائمشهر


کارگران نساجی مازندران درمقابل فرمانداری قائمشهر تجمع کردند.  در این تجمع اعتراض آمیز کارگران نساجی مازندران با در دست داشتن پلاکارد و پارچه‌هایی خواستار عملی شدن تعهدات صاحبان سرمایه نسبت به وعده‌ها و تعهدات مکتوب شده خود به کارگران شدند. نساجی مازندران، یکی از کارخانه‌های بزرگ نساجی در کشور به شمار می‌رود که به دلایل سوء‌مدیریت در طی 20 سال گذشته دچار بحران شده است.

 

به گزارش خبرگزای حکومتی ایلنا، این تجمع در حالی شکل گرفته است که پیر فلک فرماندار رژیم در قائمشهر هفته گذشته وعده داده بود با پرداخت 2 ماه از حقوق کارگران، کار بی‌نظیری انجام می‌گیرد که در ظرف یک ماه حقوق 4ماه عقب افتاده کارگران پرداخت می‌شود.

 

او ابراز از کارگران خواسته بود با کارفرما و صاحبان سرمایه تعامل کنند و عده داده بود در آینده‌ای نزدیک کلیه معوقات کارگران پرداخت خواهد شد.