رژیم سیزده نفر را در کرمانشاه اعدام می کند

 

یک عامل قضائی در کرمانشاه از اعدام ۱۳ تن از متهمان به "قاچاق مواد مخدر" خبر داد. خبرگزاری حکومتی ایلنا در این باره نوشت: سرهنگ مسعود محمدی گفت: "از امروز اجرای احکام اعدام قاچاقچیان مواد مخدر رسانه‌ای خواهد شد و به مردم اطلاع داده می‌شود." او در ادامه گفت: "قانون جدید مبارزه با مواد مخدر خلاء‌های قانونی برخورد با مواد مخدر صنعتی را پر کرده و مجازات های سنگینی برای قاچاقچیان در نظر گرفته است.