یکی دیگر از دانشجویان دانشگاه شیراز دستگیر شد

 

دانشجونیوز: در ادامه بازداشت دانشجویان دانشگاه شیراز، لقمان قدیری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی و از فعالین با سابقه این دانشگاه روز دوشنبه 16 اسفند توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است. بنا بر این گزارشات، بازداشت لقمان قدیری در حالی صورت می گیرد که قرار بود وی سه شنبه 17 اسفند از پایان نامه خود دفاع کند. بنابر گفته دوستان لقمان قدیری، پیش از این محمدی رییس حراست دانشگاه در هفته های گذشته چندین بار با این دانشجو تماس گرفته و وی را تهدید کرده بود که مانع از برگزاری جلسه دفاع وی خواهد شد.

 

بر اساس شنیده ها این دانشجو در پی احضار و مراجعه به حراست دانشگاه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است. تهدید و بازداشت لقمان قدیری در حالی صورت گرفته است که بنابر گفته دوستان نزدیک وی، لقمان به دلایل شخصی و مشغله های فراوان ماه ها است که از فعالیت سیاسی کناره گیری کرده و حتی در هفته های اخیر و در جریان درگیری های دانشگاه شیراز به دلیل فعالیت بر روی پایان نامه خود در محیط دانشگاه حضور نداشته است.

لازم به ذکر است که لقمان قدیری پیش از این در اتفاقات آذر ماه 87 دانشگاه شیراز توسط اداره اطلاعات بازداشت و از سوی کمیته انضباطی به یک ترم محرومیت از تحصیل و محرومیت از امکانات رفاهی محکوم شده یود.

 

در هفته های اخیر و پس از برگزاری چندین تجمع اعتراضی در دانشگاه و سطح شهر شیراز خبرها حاکی از آن است که جو امنیتی سنگینی بر فضای شهر شیراز حاکم است. فشارها بر فعالین دانشجویی دانشگاه شیراز پس از کشته شدن حامد نورمحمدی دانشجوی دانشگاه شیراز در تجمع اعتراضی 1 اسفند توسط نیروهای امنیتی و برگزاری چندین تجمع در بزرگداشت این دانشجو شدت گرفته است. خبرهای رسیده از شیراز حاکی از آن است که حراست دانشگاه در روزهای اخیر بسیاری از دانشجویان را احضار و آنها را تهدید نموده و اقدام به گرفتن تعهد از آنان کرده تا مانع از گسترش ابعاد اطلاع رسانی در مورد ماجرای کشته شدن حامد نورمحمدی توسط نیروهای امنیتی شود. همچنین در راستای افزایش جو سرکوب و خفقان کمیته انضباطی دانشگاه شیراز با احضار ده ها دانشجو به این کمیته قصد صدور احکام محرومیت از تحصیل برای دانشجویان را دارد.

 

گمان می رود پس از کشته شدن حامد نورمحمدی دانشجوی دانشگاه شیراز و برگزاری چندین تجمع دانشجویی نیروهای امنیتی و علی الخصوص حراست دانشگاه برای تبرئه خود قصد دارند با بازداشت فعالین با سابقه همچون لقمان قدیری انگشت اتهام را متوجه این دانشجویان کنند.