احضار فله ای فعالین دانشجویی دانشکاه شهرکرد

 

دانشجونیوز: در ادامه تجمعات و بازداشت چندین تن فعالین دانشگاه شهرکرد و آزادی چند تن ازدانشجویان بنام های علی مرادی و رضا شاکری و کورش بنایی در هفته های اخیر ، گزارش های رسیده از احضار 6 تن از دانشجویان به ستاد خبری اطلاعات خبر می دهد.

 

به گزارش دانشجونیوز، دانشجویان احضار شده به اطلاعات استان به نام های عباس پشمی ، محمد حیدرزاده، عبای پشمی،سعید ابوتراب،عماد هاشمی،هادی دلبهاری و سامان هدایت منفرد می باشند که با اتهامی نظیر شرکت در تجمع غیر قانونی و ضد انقلاب 25 بهمن واسفند و عضویت در فیس بوک مواجه شده اند.

بنابر این گزارش ها، در اقدامی نادر عماد هاشمی توسط مامور حراست ( کامران صفری) در دانشگاه بازداشت و به اداره ی اطلاعات منتقل شد.

 

به دنبال این احضارها از سرنوشت دو تن از این دانشجویان بنام های عباس پشمی دبیر اجمن اسلامی دانشگاه شهرکرد و محمد حیدرزاده عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت نیز بههیچ خبری در دست نیست .گفتنی است که در روزهای اخیر تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاه شهرکرد به جرم عضویت در فیس بوک به حراست دانشگاه احضار شده بودند.

در شروع ترم جدید محمد حیدرزاده عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، عباس پشمی دبیر اجمن اسلامی دانشگاه شهرکرد،علی مرادی دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشگاه شهرکرد و کوروش بنایی فعال دانشجویی از خوابگاه اخراج شده اند