استقرار نیروهای سرکوب در خیابان های مرکزی شهر مشهد

 

در پی فراخوان فعالان زن برای اعترض به سرکوب زنان در ایران، امروز سه شنبه هفدهم اسفند برابر با هشت مارس روز جهانی زن، نیروهای امنیتی، پلیس، یگان امداد و یگان ویژه در میادین و خیابان های اصلی مشهد و چند شهر بزگ ایران مستقر شدند. به گزارش  استی اصلاح طلب جرس استقرار این نیروهای در شهر مشهد بسیار پر رنگ تر بوده است. اکثریت  خیابان های مرکزی شهر از جمله وكیل آباد، امامت، معلم، سجاد، ملك آباد، احمد آباد، راهنمایی، دانشگاه و میادین آزادی، فلسطین، احمد آباد به وسیله این نیروها شاغال شده است. آنها به هیچوجه اجازه حضور و جمع شدن به مردم حتی در پیاده رو ها را نمی دهند.

 

به گفته شاهدان عینی شرایط در خیابان های مركزی مشهد شبییه حكومت نظامی اعلام نشده می باشد. حضور نیروهای امنیتی و انتظامی در سه راه راهنمایی و پارك ملت و اطراف دانشگاه فردوسی مشهد بسیار گسترده میباشد. اطراف دانشگاه فردوسی مشهد مملو از نیروهای لباس شخصی و پلیس میباشد و نیروهای امنیتی داخل دانشگاه را زیر نظر دارند و از هرگونه جمع شددن مردم و دانشجویان تا كنون جلوگیری كرده اند.