بیست دانشجوی دانشگاه فردوسی از تحصیل محروم شدند

 

کمیته انضباطی دانشگاه فردوسی مشهد، پس از احضار بیش از بیست تن از دانشجویان آن دانشگاه، به اتهام "حضور در مراسم ٢۵ بهمن"، احکام تعدادی از آنان را اعلام کرده است، که طبق آن، بین دو ترم و یک ترم محرومیت از تحصیل قرار دارند.


به گزارش سایت اصلاح طلب جرس، به دلیل محرمانه بودن احکام صادره و اینکه هنوز در مرحله تجدید نظرخواهی است، از ذکر نام افراد خودداری شده است.


هم چنین حکم محرومیت از تحصیل محمدتقی شمشادی، سردبیر و مدیرمسوول نشریه دانشجویی "شب تاب"، که به حالت تعلیق در آمده بود، به دلایل نامعلومی اجرا شد. شمشادی ترم گذشته تحصیلی و پس از توقیف نشریه فوق الذکر، به یک ترم محرومیت از تحصیل محکوم شده بود.