یک نوجوان ۱۶ ساله و یک جوان ۲۴  در گیلان به اعدام محکوم شدند

 

یک نوجوان ۱۶ ساله در گیلان به نام "شایان امیدی" به همراه دوست ۲۴ ساله‌اش "سجاد"، به اعدام محکوم شده‌اند. این حکم توسط شعبهٔ ۱۲ بیدادگاه کیفری استان گیلان، به ریاست قاضی مصطفی لسانی، صادر شده است.  بر اساس گزارش وبسایت های دولتی، سجاد(متهم ردیف اول)، شایان(متهم ردیف دوم) و سبحان(متهم ردیف سوم) ۱۵ مهر امسال با طرح نقشهٔ قبلی، پس از ورود به خانهٔ ویلایی یک تاجر آهن(گلسار)، به نام "فرزاد امیدی" - ۴۶ ساله صاحبخانه، همسرش "ساریه داداش زاده" - ۴۴ ساله- و پسرش "پرهام امیدی" - ۱۸ ساله- را به قتل رسانده و گریختند.

 

شایان ذکر است که "سجاد"ا به اتهام مشارکت در قتل عمدی "ساریه" و "پرهام" به دو بار قصاص، معاونت در قتل فرزاد به حبس و به اتهام سرقت به زندان محکوم کردند. شایان نیز به اتهام قتل عمویش به قصاص و به خاطر معاونت در قتل و سرقت به زندان محکوم شد. "سبحان" نیز به خاطر معاونت در ۳ فقره قتل و سرقت، به حبس ابد محکوم شد.