سه خودکشی در دانشکده فیزیک دانشگاه شریف

 

سایت حکومتی جهان نیوز: روز گذشته خبری مبنی بر خودکشی یک دانشجوی دانشکده فیریک در دانشگاه شریف منتشر شد. این درحالی است که از سال گذشته تا کنون، این سومین خودکشی است که در دانشگاه شریف رخ داده که در دو مورد به کشته شدن دو دانشجو و در یک مورد منجر به آسیب جدی به یکی از دانشجویان این دانشگاه شده است.

 

نکته قابل توجه این است که تمامی کسانی که خودکشی کرده‌اند، دانشجوی فیزیک بوده‌اند.این موضوع حتما باید از سوی مسئولین دانشکده با پاسخ قانع کننده ای همراه باشد.

گزارش خبرنگار ما حاکی از آن است که در دو سال اخیر محیط دانشکده‌ی فیزیک بسیار سیاسی و ملتهب شده و گاهی از یک محیط آکادمیک به محل جدالهای سیاسی مبدل شده است و در این رابطه مسئولین دانشکده بیشترین سهم را داشته اند.