تجمع اعتراضی مشترک کارگران و دانشجویان در شهر میبد

 

روز شنبه ۱۴ اسفند کارگران سه کارخانه کاشی و سرامیک سازی دولتی در میبد با تجمع مقابل دانشگاه آزاد این شهر خواستار پرداخت دستمزدهای عقب افتاده خود شدند. به گزارش دانشجو نیوز، تعداد زیادی از دانشجویان دانشکده حقوق و دانشکده فنی دانشگاه آزاد میبد نیز به جمع کارگران پیوستند.  معترضین شعارهایی از قبیل "مرگ بر دیکتاتور" و "دانشجو-کارگر، اتحاد-اتحاد" سر می دادند. این تجمع با قرائت بیانیه ای به پایان رسید. در این بیانیه کارگران، احمدی نژاد را "دیکتاتوری کوچک اما دروغگویی بزرگ" نامیدند و وعده هایش را "وعده ی سر خرمن" خواندند! نکته ی قابل توجه عدم حضور نیروهای انتظامی و امنیتی در حاشیه ی این تجمع بود.

 

روز گذشته ۱۳ اسفند نیز جاده میبد-اردکان و میبد-یزد توسط کارگران به مدت بیست دقیقه بسته شده بود. (این جاده استان های تهران، قم، اصفهان، یزد، کرمان و بندرعباس را به هم متصل میکند)