فعال حقوق کودک و یار کودکان زلزله زده بم دستگیر شده

 

سحر بیرام آبادی، فعال حقوق کودکان و از شهروندان بهایی ساکن کرمان توسط ماموران امنیتی دستگیر شد.به گزارش هرانا، این شهروند بهایی که در یک انجمن خیریه کمک به کودکان آسیب دیده شهرستان بم مشغول به فعالیت و همکاری بوده توسط ماموران امنیتی به اتهام تبلیغ بهائیت در پوشش اقدامات بشردوستانه دستگیر و آنطور که به خانواده وی اعلام شده وی را به زندان شهرستان بم منتقل کرده اند.


قابل ذکر است در ۱۱ اسفند ماه نیز شهروند بهایی دیگری در کرمان به نام سامان استوار بر اساس اتهام فوق بازداشت شده است.

 

هم چنین گزارش شده است ماموران اداره اطلاعات شیراز هادی وکیل زاده، فعال ستاد موسوی در این شهر را دستگیر کرده اند. بنا براین گزارش وی در منزل دستگیر شده و به زندان اداره اطلاعات شیراز معروف به پلاک صد برده شده است.