سه فعال دانشجویی دیگر در بابل دستگیر شدند


ماموران امنیتی در بابل، محمود شاگرد دباغ، امیر حسین رستمی و احسان پروین را در روز یک اسفند ماه در شهر بابل دستگیر کردند.به گزارش منابع دانشجوئی، امیرحسین رستمی فعال دانشجویی دانشگاه آزاد نور و احسان پروین فعال دانشجویی دانشگاه مازندران و محمود شاگرد دباغ در حوادث یک اسفند مقابل دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل دستگیر شدند.

محمود شاگرد دباغ و امیر حسین رستمی پس از دستگیری به زندان متی کلا بابل منتقل شدند و احسان پروین فعال دانشجویی دانشگاه مازندران به زندان اداره اطلاعات ساری برده شده است.