زندان افسریه و سرگردانی صدها تن از خانواده های دستگیرشدگان اخیر

 

بنابر منابع خبری غیررسمی، ده ها تن از دستگیرشدگان اعتراضات بیست و پنچ بهمن تا پیش از اعزام به زندان اوین به مدت دو تا سه روز در  زندان سپاه پاسداران در افسریه تهران زندانی بوده اند. این زندان به گفته یکی از دستگیرشدگان، فاقد هرگونه امکانات رفاهی بوده و به شدت با زندانیان بدرفتاری شده و آنان را مورد ضرب و شتم قرار داده اند.  "وی" به "رهانا" گفته است که " نمی‌دانستیم ابتدا نمی دانستیم کجا هستیم. بعد از طریق یکی از ماموران از این موضوع اطلاع پیدا کردیم" برخی دستگیرشدگان روز ۲۵ بهمن ماه بعد از دو الی سه روز، از این زندان به بند ۲ الف زندان اوین که متعلق به سپاه پاسداران است منتقل شده و برخی دیگر نیز آزاد و یا به بند عمومی اوین منتقل شده‌اند.

 

  هم چنین گزارش می رسد، چند صد نفر از خانواده های دستگیر شدگان ۲۵ بهمن و اول و دهم اسفند هیچ اطلاعی از وضعیت عزیزان دستگیرشده خود در این روزها ندارند .آنها با اینکه هر روز مقابل زندان اوین و بیدادگاه های رژیم تجمع می کنند، اما با این همه پاسخ مشخصی به آنها  داده نمی شود .

در تجمع های اعتراضی در این روزها چند صد نفر در خیابانهای تهران و دیگر شهرهای کشور  دستگیر شدند. اما رژیم و دستگاه قضائی همچنان منکر  دستگیری عده زیادی از آنها هستند.

 

برخی خانواده هایی که مقابل مراکز قضایی حاضر می شوند می گویند که از سرنوشت نامعلوم فرزندانشان نگران هستند و می ترسند همان بلایی سر آنها بیاید که بر سر دستگیرشدگان کهریزک آمد.