کاهش تولید، شکل جدید مبارزه کارگران ایران خودرو علیه کارفرما

 

با گذشت بیش از یک ماه از حادثه خونین کشته شدن پنج تن از کارگردر ایران خودرو، کارگران این کارخانه با وجود سرکوب شدید، به نوع جدیدی از اشکال مبارزه برای مقابله با کارفرما روی آورده اند.آن ها با  اتخاذ یک تصمیم هوشیارانه توانسته اند تا این لحظه به اعتصاب خود ادامه بدهند:

 

با کم کردن تولید روزانه در مقابل خواست مدیریت بایستند

 هر روز 100 خودرو نسبت به برنامه تولیدی که مدیریت اعلام می کند کمتر  خودرو تولید می کنند. این مبارزه با استقبال همه قسمتها، پشتبیبانی واجرا می شود. کارگران از زدن تولید بیشتر خوداری می کنند وحتی حاضر نشدند رکورد تولید را بشکنند.

کارگران خواستار محاکمه عاملان حادثه کشتار کارگران هستند نه برکناری آنها
کارگران خواهان آزادی تشکل کارگری هستند نه وعده 6 ماه بعد
کارگران خواهان دستگیری عاملان کشتار کارگران هستند نه دستگیری کارگران
کارگران خواهان اخراج نیروهای سرکوبگر از کارخانه هستند
کارگران خواهان انحلال شرکتهای پیمانکاری هستند نه تعویض پیمانکار
کارگران خواهان افزایش دستمزدها هستند نه اضافه کاری اجباری
کارگران خواهان دریافت مزد در مقابل کار شان هستند نه صدقه مدیریت

کارکران برای یک دنیای بهتر تلاش می کنند  وبرای رسیدن به آن می خواهند در کنار هم وبا اتحاد هم مبارزه کنند

کارگران خواهان رسیدن به خواستهای اعلام شده به مدیریت ایران خودرو هستند وبرای رسیدن به خواسته هایشان به مبارزه ادامه می دهند.