ماموران وزارت اطلاعات برادر اسانلو را ربودند


به گزارش سایت اصلاح طلب ندای سبز آزا، افشین اسانلو برادر منصور اسانلو از اول آذرماه ناپدید شده و به گفته همکارانش چند مامور لباس شخصی او را از ترمینال جنوب ربوده اند. گفته می شود که وی به زندان اوین منتقل شده است، اما زندانبانان اوین از  دادن هرگونه خبری در مورد دستگیری وی خودداری می کنند.

‪‫

گفتنی است؛ مسئولان زندان اوین هنگام بازداشت منصور اسانلو رییس سندیکای کارگزی شرکت واحد نیز تا چهار ماه از اعلام حضور وی د ر این زندان خودداری می کردند. در حال حاضر هیچ اطلاعی از افشین اسانلو در دست نیست و مشخص نیست که وی به چه اتهامی بازداشت شده است.