قتل چهار کارمند سازمان محیط زیست استان کردستان براثر تیراندازی

 

آژانس خبری موکریان : روز پنج شنبه چهار نفر در حوالی روستای کانی بوچکان از توابع شهر سنندج مرکز استان کردستان کشته شدند. به گزارش منابع آگاه نام این افراد که از کارکنان سازمان محیط زیست استان کردستان بوده و براثر تیراندازی افراد ناشناس به قتل رسیده اند، مسعود علیخانی، کمال حسین پناهی، معمر مرغوبی و محمود احمدی اعلام شده است. به گزارش آژانس خبری موکریان تا لحظه تنظیم خبر هیچ فرد یا افرادی مسئولیت این حادثه را به عهده نگرفته اند. یادآور می گردد که به گفته یک پژوهشگر محیط زیست 110 محیط بان محیط زیست طی سالهای گذشته در کشور کشته شده اند.