اعتصابات کارگری در شهرهای تهران و تبریز

 

کارگران مجتمع پتروشیمی تبریز و کارخانه لاستیک البرز تهران دست به اعصاب و اعتراض زده اند.  ۱۸۰۰ کارگر پیمان‌کار مجتمع پتروشیمی تبریز در اعتراض  به داری مدیریت کارخانه از قراردادی کردن آنها دست اعتصاب و اعتراض زده‌اند.کارگران کارخانه البرز از روز ده اسفند چرخ های تولید را از کار انداخته و در مقابل این کارخانه تحصن کرده اند. آنها دو روز پیاپی جاده قدیم کرج در ناحیه سه راه آذری را بستند.  به گزارش خبرگزاری حکومتی ایلنا، ۱۸۰۰ کارگر مجتمع پتروشیمی تبریز در روزهای گذشته اقدام به تجمع در مقابل این واحد تولیدی کرده‌اند. بر اساس برخی گزارش‌های غیر رسمی، کارگران مجتمع پتروشیمی تبریز هم‌چنین خواستار افزایش دست‌مزد متناسب با رشد تورم و افزایش قیمت کالاها و خدمات و برخورداری از امکانات رفاهی و بیمه شده‌اند.

 

هم‌زمان، به گفته یک فعال کارگری در تهران، صدها تن از کارگران کارخانه لاستیک البرز، کیان تایر سابق، روز چهارشنبه در مقابل این کارخانه، در حاشیه آزاد راه سعیدی تجمع و تحصن کردند. این اقدام دو روز پس از تحصن صدها کارگر این کارخانه هم‌راه با خانواده‌هایشان در مقابل این کارخانه صورت گرفت.

 

به گزارش سحام نیوز، به دلیل جمعیت زیاد تحصن‌کنندگان در روز دهم اسفند، نیروهای پلیس و یگان ویژه از درگیر شدن با آن‌ها خودداری و تنها از پیوستن مردم به آن‌ها جلوگیری کردند.

پیشتر نیز به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، بیش از ٣۰۰ نفر از کارگران لاستیک البرز روز هفتم اسفند در مقابل بخش‌داری چهاردانگه در اعتراض به شرایط خود دست به تجمع اعتراضی زدند و خواستار رسیدگی به وضعیت خود شدند. این اعتراض ها در واکنش به پرداخت نشدن حداقل ۵۰ درصد عیدی و نیز حقوق معوقه کارگران صورت گرفته است.

در ماه‌های اخیر، گزارش‌هائی در مورد اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگران در آبادان، کرمانشاه، رشت، اهواز، اصفهان و شیراز انتشار یافته است.