احضار دراویش گنابادی به دادسرا و دادستانی

 

علی مروی، از دراویش معترض به عملکرد دادستانی شهرستان گناباد، برای اجرای حکم به دادسرای آن شهرستان احضار شد.سایت مجذوبان نور: آقای مروی که همراه 23 درویش گنابادی دیگر در اعتراض به تعرض‌های پیاپی نیروهای اطلاعاتی و قضایی به حقوق قانونی دراویش، مقابل دادستانی آن شهرستان حاضر شده بود، از سوی ماموران امنیتی به سازمان‌دهی این گروه بیست و چهارنفره متهم شد و سرانجام دادگاه او را به 5 ماه حبس، 50 ضربه شلاق و یک سال تبعید محکوم کرد.

 

متهمان دیگر این پرونده که خواسته‌ای جز اجرای قانون از سوی دادستانی نداشتند، به تحمل شلاق و حبس محکوم شده اند.


احضار یک درویش گنابادی در تبعید ، به دادستانی شهربابک آقای امیرعلی محمدی لباف، از دراویش طریقت نعمت اللهی گنابادی که در سال 1387 با اعمال نفوذ عده‌ای از مراجع صوفی‌ستیز دراداره اطلاعات و دادگاه‌ قم به شهر بابک تبعید شده بود، از سوی دادستانی این شهر احضار شد.

 

به گزارش خبرنگار سایت مجذوبان نور، آقای لباف در سال 1387، به دلیل اقامه نماز جماعت مورد قهر صوفی‌ستیزان و متحجران دینی قرار گرفت و پس از آن، با اعمال نفوذ جمعی ازروحانیون و مراجع دولتی در اداره اطلاعات قم و دادگاه آن شهرستان، پس از تحمل نه ماه حبس غیرقانونی، با اتهام تشویش اذهان عمومی، تشویش اذهان مراجع و مقامات رسمی و توهین به مقدسات اسلام، به تحمل 74 ضربه شلاق، پنج سال زندان و 10 سال تبعید محکوم شد که در دادگاه تجدید نظر از اتهام توهین به مقدسات تبرئه و نسبت به اتهام نشر اکاذیب، علاوه بر 74 ضربه شلاق به 5 سال اقامت اجباری در شهر بابک محکوم شد . دلیل احضار آقای لباف که سومین سال تبعید خود را در شهربابک می‌گذراند، به دادستانی این شهر مشخص نشده است.