درگیری تن به تن مردم با نیروهای دولتی در شهر طرابلس

 

خبرگزاری فرانسه در گزارشی به نقل از شاهدان نوشت، امروز درگیری شدیدی میان مردم و نیروهای دولتی در میدان سبز طرابلس روی داده است. شاهدان گفتند، مخالفان رژیم قذافی در حالیکه علیه وی شعار می دادند، با ماموران حکومتی درگیری شده و میدان سبز به نبرد تن به تن با نیروهای دولتی تبدیل شده است. مردم لیبی، بویژه در طرابلس، پایتخت، و دیگر مناطق شرقی کشور قرار بود ظهر امروز در تظاهراتی بزرگ بنام جمعه خشم، به خیابانها بریزند.  ین در حالیست که حملات هوایی و زمینی نیروهای دولتی به مردم معترض ادامه دارد. شاهدان گفتند، امروز شهر اجدابیه، بار دیگر بمباران شده است. رژیم قذافی، امروز و در شانزدهیمن روز قیام مردم، سرانجام بمباران شهرها را پذیرفت، اما گفته، این حملات برای ترساندن مردم است.