دستگیری معلمان فعال عضو  انجمن صنفی معلمان کردستان در سنندج  

 

آژانس خبری موکریان : مراسم تقدیر و تجلیل از اسکندر لطفی فرهنگی مریوانی، لغو و چند تن از اعضای انجمن صنفی معلمان کردستان توسط نیروی انتظامی دستگیر و بازداشت شدند. صبح امروزسیزدهم اسفند ماه قرار بود مراسمی به منظور تقدیر و تجلیل از اسکندر لطفی معلم تبعیدی اهل مریوان برگزار شود که با حضور نیروی انتظامی در محل، از برگزاری آن جلوگیری و چند تن از اعضای این انجمن از جمله پیمان نودینیان دستگیر و بازداشت شد. این مراسم که توسط انجمن صنفی معلمان کردستان ترتیب داده شده بود، قرار بود در کوه آبیدر سنندج و با حضور اعضای این انجمن برگزار شود