ممنوعیت شرکت دختران در جلسه نقد و برسی فیلم در دانشگاه

 

دستور ممنوعیت شرکت دختران دانشجو در جلسه نقد و بررسی فیلم اجتماعی "آتشکار" توسط "مدیریت فرهنگی" یک دانشگاه معتبر در تهران، موجب اعتراض محسن امیر یوسفی، کارگردان فیلم و عدم شرکت وی در این جلسه به خاطر این تبعیض جنسیتی شد. وی در یادداشتی نوشت که پس از شنیدن این خبر مدت ها فکر کرده است که این امر فراتر از یک اعمال شخصی است.

 

به گزارش شهرزادنوز، در بخشی از این یادداشت اعتراضی، امیر حسینی، خطاب به مدیران فرهنگی دانشگاه، که از آن نام برده نشده است، آمده است که "آقایان، هرگونه تفكیك یا تبعیض جنسیتی در سالن سینما، تكامل یافته تفكری است كه همه ظاهراً از آن گریزانیم."

وی از مخاطبان یادداشت خود خواسته است که ساعتی میز مدیریت را رها و به سالن سینما بروند، تا ببینند تا صدای خنده و شادی مردم، اعم از زن یا مرد، را بشنوند و پس از آن از ورود خانم ها به سالن ها جلوگیری كنند! به گفته وی، آتشكار یك فیلم انسانی ـ اجتماعی در مورد موضوع مهمی است كه مرد و زن جامعه امروز ما باید آن را بشناسند و "این كار را هم خواهند كرد، چه شما بخواهید و چه نخواهید."

 

کارگردان "آتشکار"، در پایان یادداشت خود، ضمن تشکر از دانشجویانی که تلاش کردند تا این جلسه را تشکیل دهند، نوشت که "از شركت در این نمایش مردانه عذرخواهی" می کند.