فعال دانشجویی دانشگاه شریف دستگیر شد

 

کمیته گزارشگران حقوق بشر - سیامک سهرابی، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف ظهر دوشنبه، 9 اسفند ماه جاری در پی مراجعه به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات بازداشت شد. وی رئیس هیات رئیسه شورای عمومی انجمن اسلامی دانشجویان شریف و نیز نماینده‌ی این تشکل در شورای فرهنگی دانشگاه بود.

 

سیامک سهرابی دوشنبه طی تماسی تلفنی از سوی ماموران امنیتی جهت پاسخ به پاره‌ای مسائل به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات واقع در چهاراه ولیعصر احضار شده بود. بنابر گزارش رسیده این فعال دانشجویی عصر دیروز به زندان اوین منتقل شده است. از وضعیت وی و اتهاماتش تاکنون هیچ گونه اطلاعی در دست نیست.