حمایت اتحادیه کارگران بریتانیا از فعال کارگری زندانی 

 

اتحادیه کارگران بخش خدمات عمومی بریتانیا (UNISON)   در گزارشی اعلام کرد که همراه با عفو بین الملل نسبت به رفتار غیر انسانی با منصور اعتراض کرده است. در بخشی از گزارش این اتحادیه آمده است که " منصور اسانلو رهبر سندیکا و زندانی سیاسی  در 11 فوریه در زندان رجایی شهر ایران  دچار حمله قلبی شد و به بیمارستان منتقل گردید. گزارش شده است که در بیمارستان دست و پای او را به تخت بیمارستان قفل کردند. در روزهای پیش از این واقعه تماس او با خانواده اش محدود شده بود.هم اینک در مورد سلامتی او نگرانی عمیق وجود دارد.  در بخش دیگری از این گزارش آمده است که" منصور اسانلو رهبر سندیکای کارگران شرکت واحد است. او در جولای  سال 2007 دستگیر گردید و ازآن زمان تا کنون توسط دولت ایران  که مصمم است سندیکاهای مستقل کارگری را در هم بشکند، مورد رفتار  وحشیانه قرار گرفته است. " این اتتحادیه در بخش پایانی گزارش خود از رژیم تهران خواسته دست از اذیت و آزار منصور اسانلو بردارد.