پنچاه و پنج هزار نفر به آمار زندانیان در ایران اضافه شده است

 

خبرگزاری حکومتی مهر: رئیس سازمان زندانها گفت: در یک سال و نیم گذشته 55 هزار نفر به آمار زندانیان کشور اضافه شده این در حالی است که حتی 55 متر هم به فضای زندانها اضافه نشده است. به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین اسماعیلی روز چهارشنبه در همایش دادستانهای عمومی و انقلاب سراسر کشور افزود: در نظام حاکمیتی وجود زندان یک ضرورت است باید از زندان در مرحله اول به عنوان اهرم بازدارنده و در مرحله بعد برای تربیت، بازپروری و اصلاح مجرمان استفاده کنیم و شرایط زندگی اجتماعی خوبی برای آنها فراهم کنیم.

 

وی با انتقاد از فضای کم زندانها و حجم بالای زندانی در کشور اتخاذ تدابیری برای حل مشکلات کنونی سازمان زندانها در این بخش را خواستار شد.

 

اسماعیلی خطاب به دادستانهای عمومی و انقلاب سراسر کشور گفت: در حال حاضر با ظرفیت اسمی 85 هزار نفری زندانهای سراسر کشور بیش از 220 هزار نفر زندانی وجود دارد و در دوره مسئولیت یک سال و نیمه بنده در سازمان زندانها 55 هزار نفر به آمار زندانیان سراسر کشور اضافه شده این در حالی است که حتی 55 متر هم به فضای زندان‌ها اضافه نشده است.

 

وی تاکید کرد: امروز از جمعیت 220 هزار نفری زندانیان ما 70 هزار نفر با قرار تامین در زندان هستند که می‌توانیم تدابیری اتخاذ کنیم که برخی در زندان نباشند. همچنین سالانه 30 هزار نفر از افراد بازداشت شده با قرار منع تعقیب و رای برائت از زندان بیرون می‌آیند و هر سال نیز 35 هزار نفر از کسانی که با قرار به زندان رفتند با قرار موقوفی تعقیب و گذشت شاکی بیرون می‌آیند.

به گفته رئیس سازمان زندانها، مجازات حبس کمتر از 91 روز وجود ندارد و این آمار نشان می‌دهد که در آمار خروجی تنها 21 درصد بیش از سه ماه و 79 درصد کمتر از سه ماه در زندان می‌مانند.