دستگیری ۴ دانشجوی دانشگاه تبریز در تظاهرات ۱۰ اسفند

 

در پی تظاهرات روز گذشته در شهر تبریز ۴ دانشجوی دانشگاه تبریز دستگیر شدند. به گزارش دانشجونیوز، عصر دیروز در جریان تجمعات پراکنده شهر تبریز ۴ تن از دانشجویان دانشگاه تبریز با یورش نیروهای امنیتی و لباس شاخصی دستگیر شدند. بنابر این گزارش، با وجود فضای بسیار سنگین امنیتی حاکم بر مناطق مرکزی شهر تبریز و به خصوص حوالی دانشگاه تبریز تعداد کثیری ازدانشجویان با همراهی قشرهای مختلف مردمی اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی در مسیر چهارراه آبرسان به سمت فلکه دانشگاه نمودند که در همان دقایق اولیه تشکیل تجمع با یورش نیروهای امنیتی و لباس شخصی مواجه شدنده اند.

 

این گزارش می افزاید، نیروهایی امنیتی و لباس شخصی قصد دستگیری دانشجویان بیشتری داشته اند که با ممانعت مردم ایجاد شده به طوری که این دانشجویان با کمک مردم موافق به فرار از دست این نیروها شده اند بر اساس این گزارش ها ،در جریان تجمعات دیروز شهر تبریز، لباس شخصی ها بدون هیچ گونه ملاحضه ای اقدام به ضرب وشتم معترضان و حتی عابرین پیاده نموده اند. برخی از شهرهای ایران روز گذشته میزبان اعتراضات مخالفان بوده است بعضی از مناطق مهم تهران، شیراز ،مشهد ،اصفهان، رشت و تبریز از آن جمله بوده است