دانشجوی مشهدی دستگیر شد

 

محمد طالبی، دانشجوی رشتهٔ مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه غیر انتفاعی خیام مشهد دستگیر شد. محمد طالبی، ۲۴ ساله بعداز ظهر روز سه شنبه دهم اسفندماه، توسط ماموران امنیتی در مشهد دستگیر شد. پس از  دستگیری بلافاصله به زندان وکیل آباد مشهد برده شد. گفته می شود وی پس از اعتراضات ۲۵ بهمن، بار‌ها از سوی حزاست دانشگاه تهدید به اخراج شده بود.