تحصن کارگران کارخانهٔ کیان تایر در تهران

 

صد‌ها تن از کارگران کارخانه کیان تایر در روز ده اسفند همزمان با تظاهرات مردم در تهران دست به تحصن زدند. به گزارش سحام نیوز نزدیک به کروبی، صد‌ها تن از کارگران کاخانه کیان تایر همراه خانواده‌هایشان مقابل کارخانه در حاشیه آزادراه سعیدی تحصن کردند.

 

کاگران کیان تایر که ماه هاست حقوق خود را دریافت نکرده‌اند با در دست داشتن پلاکاردهایی در حاشیه آزادراه سعیدی نشسته بودند و نیروهای یگان ویژه نیز در نزدیکی این تحصن حضور داشتند.  به علت جمعیت زیاد متحصنان نیروهای پلیس و یگان ویژه از حمله به متحصنان و درگیری با آن‌ها خودداری کردند و تنها با محاصره کامل متحصنان از پیوستن مردم به آن‌ها جلوگیری می‌کردند.