ایسنا هم به سرنوشت ایرنا دچار می شود

 
سایت حکومتی جهان: منابع آگاه از تغییر مدیرعامل خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در آینده نزدیک خبر می دهند.

گفته می شود قرار است همانند اتفاقی که در خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) افتاد، باز هم یک چهره نزدیک به مشایی به عنوان مدیر عامل جدید ایسنا معرفی شود.

 

آنچه که در این میان سبب بروز نگرانی هایی شده است، احتمال تکرار دوباره ماجراهایی است که در ایرنا اتفاق افتاد.

یکی از چهره های بسیار نزدیک مشایی به عنوان مدیرعامل جدید ایرنا معرفی شد و در وهله اول طرحی را به پاستور برد که بر طبق آن، خبرگزاری دولت، رسما تحت نظر رئیس دفتر احمدی نژاد  قرار می گرفت.

 

به نظر می رسد حضور یک چهره نزدیک دیگر به مشایی در رأس یکی از خبرگزاری های بزرگ کشور، در راستای دومینوی افزایش قدرت رسانه ای چهره جنجالی دولت صورت پذیرد و احتمال تکرار ماجراهای خبرگزاری ایرنا و تغییر ساختار آن، در ایسنا هم تکرار شود تا تسلط رئیس دفتر رئیس جمهور بر این دو خبرگزاری بزرگ، افزایش یابد.