اعدام هفت زندانی در کرمان

 

هبرگزاری حکومتی ایرنا: حکم هفت قاچاقچی مواد مخدر که بر اساس احکام صادر شده از دادگاه‌های انقلاب بم و جیرفت به اعدام محکوم شده بودند، پس از تایید دادستانی کل کشور به مرحله اجرا درآمد. به گزارش روز سه‌شنبه روابط عمومی دادگستری استان کرمان، بنا بر احکام صادره از دادگاه انقلاب اسلامی جیرفت، 'محمدنبی- ن' به اتهام حمل 60 کیلوگرم مرفین، 'مهدی- ص' به جرم حمل و نگه‌داری هشت کیلو و 145گرم کراک، 'علی بخش- ص' به جرم حمل و نگه‌داری و فروش 50 کیلوگرم تریاک، 'حمیدرضا- د' به جرم حمل و نگه‌داری 31 کیلو و 250گرم کراک و 'سهراب- ن' به جرم حمل و نگه‌داری دو کیلو و 180گرم هروئین در زندان جیرفت به دار مجازات آویخته شدند.
همچنین 'ملک- ن' به جرم نگهداری 900 گرم کراک و 'سعید- م' به جرم مشارکت در حمل شش کیلوگرم مرفین، پنج کیلوگرم هروئین و 23 کیلوگرم کراک نیز براساس احکام صادره از دادگاه انقلاب اسلامی بم به مجازات اعدام محکوم شده بودند که احکام صادره در زندان بم به مرحله اجرا درآمد.
بر پایه این خبر، با درخواست عفو و تخفیف درمجازات این محکومان در کمیسیون عفو دادگستری استان و مرکز مخالفت شده بود.