سه تن دیگر در زندان عادل آباد شیراز به دار آویخته شدند

 

سه نفر در زندان عادل آباد شیراز که پیشتر سوی شعب دوم و چهارم و ششم بیدادگاه انقلاب اسلامی شیراز اعدام محکوم شده بودند، بامداد روز چهارشنبه یازده اسفند در زندان شیراز به دار آویخته شدند. روابط عمومی دادگستری استان فارس، هویت این افراد را که به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر اعدام شده‌اند، "الف-ع"، "ح-ر"، "ص-ک-گ" عنوان کرده است.  این گزارش مدعی است که "الف-ع" به صورت مسلحانه به قاچاق مواد مخدر دست زده بوده است.