فرح واضحان به هفده سال زندان محکوم شد


فرح واضحان، دو روز بعد از حوادث روز عاشورای تهران، در سال ۱۳۸۸ در تاریخ ۸ دی در منزل خود دستگیر و به بند ۲۰۹ زندان اوین و سلول‌های انفردی آن منتقل شد. وی بعد از شکنجه های قرون وسطائی و پرونده ای که برایش درست کردند، به اعدام محکوم شد. به دنبال اعتراضات بین المللی و فرجام خواهی، حکم اعدام وی اخیرا به هفده سال زندان و تبعید به زندان گوهردشت کاهش یافت. گفته می شود وی از ناراحتی قلبی در زندان رنج می‌برد و هم‌اکنون به همراه مهدیه گلرو و بهاره هدایت در بند متادون زندان اوین به سر می‌برد.

 

بند متدادون، محل نگهداری  زندانیان معتاد است و به شرایط آن به شدت غیرانسانی است.  این بند در فضائی حدود ۳۰ الی ۳۵ متر قرار گرفته است. از حداقل امکانات زیتسی برخوردار نیست.