تیراندازی به مردم در میدان ونک

 

گزارش ها از تجمعات غیر متمرکز در شهرهای تهران، تبریز و کرج حکایت دارد. بی بی سی : یک شاهد عینی می گوید نیروهای بسیجی در منطقه چهار راه ولیعصر تا میدان ولیعصر به شکل بی رحمانه ای با مردم و تجمع کنندگان برخورد می کنند.

شبکه خبری سی ان ان از وقوع درگیری نیروهای امنیتی با مردم مقابل دانشگاه تهران خبر داده است. گزارش های متعدد حاکی از شنیدن صدای تیراندازی در میدان ونک تهران و اطراف آن است. شاهدان عینی تعداد زیاد نیروهای امنیتی و بسیج خبر می دهند.

 

* حسام نیوز: میدان امام حسین گاز اشگ اور زدند و گارد و لباس شخصی ها به سمت مردمی که شهار یا حسین میر حسین و یا مهدی شیخ مهدی سر می دادند حمله کردند.
به گرازش خبرنگار سحام نيوز همچنين زد و خورد در میدان و خیاباهای اطراف به شدت ادامه دارد. همچنين در ميدان صادقيه نيروهاي ضد شورش با مردم درگير شده اند و از گاز اشك آور استفاده كردند.

 

* کلمه : گزارش یکی از خبرنگار ان کلمه از میدان فردوسی حاکی است که حضور مردم در این میدان پر شمار است و هر لجظه نیز بر شمار مردم در این میدان افزوده می شود. گزارش خبرنگار دیگر کلمه از خیابان نواب و بهبودی درتهران نیز حاکی است مردم در این خیابان ها تجمع سکوت کرده اند و کمتر شعار می دهند.


یک شاهد عینی از تهران نیز به بی .بی .سی گفته است که در خیابان جمالزاده تا میدان انقلاب جمعیت مردم زیاد است و به صورت پراکنده علیه وضعیت موجود شعار می‌دهند.یک شاهد عینی نیز می گوید نیروهای بسیجی در منطقه چهار راه ولیعصر تا میدان ولیعصر به شکل بی رحمانه ای با مردم و تجمع کنندگان برخورد می کنند.