ادامه شکنجه با شلاق در انظار عمومی

 

خبرگزاری حکومتی ایسنا: یکی از این زندانیان که به اتهام سرقت دستگیر شده بود طبق حکم صادره از دادگاه عمومی و جزایی و دادگاه انقلاب اسلامی طبس به تحمل سه سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری در ملاعام و در میدان امام خمینی طبس و سه سال ممنوعیت از اقامت اجباری در حوزه قضایی شهرستان طبس محکوم شده بود. زندانی دیگر نیز به اتهام نگهداری مواد مخدر و اعتیاد به آن به تحمل هفت سال حبس و ۶۰ ضربه شلاق تعزیری در ملاعام در میدان امام خمینی و پرداخت ۳٫۵ میلیون ریال جریمه محکوم شده بود که محکومیت شلاق هر دو، در شهرستان طبس انجام شد.