دو استاد دانشگاه در حال کمک به یکی از آسیب دیدگان ٢۵ بهمن دستگیر شدند

 

 بنا به گزارش منابع خبری و شاهدان عینی، مجتبی حیدری و پدرام سهراب لو، دو تن استادان دانشگاه، که روز ٢۵ بهمن ماه امسال در حال کمک به برخی آسیب دیدگان و مجروحان ناشی از حملات ماموران گارد بودند، دستگیر و تا کنون از آنها خبری در دست نمی باشد. بر اساس گزارش سایت اصلاح طلب جرس، مجتبی حیدری استاد زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینای همدان و پدرام سهراب لو فوق لیسانس علوم سیاسی، روز دوشنبه ٢۵ بهمن ماه در حالیکه استاد حیدری به یکی از معترضین که به شدت آسیب دیده بود، کمک می کرد، توسط ماموران لباس شخصی و همراه با پدرام سهراب لو (عضو هیئت علمی دانشگاه) دستگیر و به ابتدا به محلی نامعلوم و سپس به زندان اوین منتقل شدند.


این گزارش افزود "محافل دانشجویی از همدان گزارش داده اند که دانشجویان بعلت غیبت استاد خود و پیگیری او از وضعیت نهایی او اطلاع یافتند."در جریان حوادث ٢۵ بهمن، تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاههای مختلف تهران، مشهد، شیراز، بابل و قزوین، و همچنین چند تن از اعضای هیئت علمی دانشگاهها، بازداشت شده اند.