از سرنوشت یک استاد و یک دانشجو پس از دستگیری خبری در دست نیست

 

علی بیانی دانشجوی دانشگاه قزوین از روز ۲۵ بهمن ماه، در پی برگزاری راهپیمایی و تجمع در شهرهای مختلف ایران، دستگیر و روانه‌ی زندان شده است. بر اساس این گزارش پس از دستگیری، از این دانشجو اثر و خبری در دست نیست.


رضا ایزدی استاد دانشگاه غیرانتفاعی غزالی قزوین از روز ۲۵ بهمن ماه که در شهرهای مختلف ایران راهپیمایی‌های مختلفی برگزار شد، ناپدید شده و هیچ‌یک از دانشجویان وی موفق به دیدار با او در دانشگاه و برقراری هیچ‌گونه ارتباطی با وی نشده‌اند

 

ایزدی پس از اجتماعات ۱۶ آذر ۸۸ در تهران دستگیر و مدتی نزدیک به دو ماه را در زندان اوین در بند ۲۰۹ به سر  برد و بعد از دو ماه با قید وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.