ENGLISH| صفحه خبر | خبرنامه | مقاله | اطلاعیه | درباره کانون | پیوندها
 

جنایتکاران جمهوری اسلامی حسین خضری را به دار آویختند

جنایت کاران رژیم جمهوری اسلامی سحرگاه روز شنبه بیست و پنج دی ١٣٨۹، زندانی سیاسی کرد، حسین خضری را مخفیانه در زندان مرکزی شهر ارومیه به دار آویختند. برای به اجرا در آوردن مخفیانه و بی سروصدای حکم اعدام، حسین خضری را دو هفته پیش از اعدامش از بند عمومی و از سایر زندانیان جدا کرده و به محل نامعلومی برای افکار عمومی انتقال دادند. دو هقته عموم را نسبت به وضعیت حسین در بی خبری مطلق نگه داشتند و با انواع و اقسام شایعات و اخبار ضد و نقیض، زمینه اعدام وی را تدارک دیدند.

رژیم جمهوری اسلامی برای جلوگیری از هرگونه اعتراضی که دستان خون آلود آن را برای کشتار زندانیان سیاسی ببند، به اعدام مخفیانه آنان روی آورده است، سیاستی که تنها نشان دهند ضعف و درماندگی و حشت اش از اعتراضات مردمی است. جوانان مردم را به بهانه های ساختگی دستگیر و با شکنجه از آنان اعتراف می گیرند و سپس به جوخه مرگ می سپارندشان. با چنین رژیمی، که از هیچ جنایتی برای بقاء خود دریغ نمی کند و تمام وجود منحوس آن به خون انقلابیون و آزادی خواهان آغشته است، تنها باید در میدان مبارزه تعیین تکلیف کرد و بساط حکومت و جنایات اش را برچید.

کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید)
۲۵دی ١٣٨۹ برابر با ١۵ژانویه ۲٠١١

 

 
   
ENGLISH| اسناد زندان| آمار احکام مرگ در ایران | گالری عکس و طرح | تماس با سایت| تماس با کانون