در سی سال گذشته تعداد ملل فقیر دو برابر شده است

 

سازمان ملل متحد در گزارشي اعلام كرد كه در 30 سال گذشته تاكنون، تعداد ملل فقير در جهان 2 برابر شده است.  در گزارش سالانه اين سازمان بين‌المللي آمده است: تنها 49 كشور در جهان هستند كه جزو ملل توسعه يافته و پيشرفته محسوب مي‌شوند. مديركل كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد  بدون اشاره به نظام سرمایه داری که موحب فقیر شدن این ملل شده است، در اين باره به خبرگزاري فرانسه، گفت: كشورهاي توسعه يافته كه هم اكنون تعدادشان كمتر از 50 مورد است، بايد براي پيشرفت و ارتقاي ملل فقير كه طي سه دهه گذشته تعدادشان 2 برابر شده است، فعاليت كنند. وي خاطر نشان كرد: بر اساس تحقيقات انجام شده، تعداد افرادي كه در فقر شديد زندگي مي‌كنند، طي سال‌هاي 2002 و 2007 ميلادي هر ساله سه ميليون افزايش داشته است، به طوري كه تنها در سال 2007 ميلادي، اين رقم به 421 ميليون رسيده بود.  وي افزود: البته بايد به اين نكته اشاره كرد كه طي 30 سال گذشته افزايش دو برابري اين رقم، به دليل رشد جمعيت در اكثر كشورهاي جهان اتفاق افتاده است.