۱۷۰۰کارگر اعتصابی شرکت جهان فارس در یک اقدام اعتراضی چند گذرگاه را بستند

 

یکشنبه ۷ آذر برابر با ۲۸نوامبر

www.kanoon-zendanian.org

 

به گزارش اشتراك به نقل از فعالین کارگری داخل کشور، در پی‌ پرداخت نشدن ۸ ماه حقوق معوقه کارگران شرکت جهان فارس در مناطق نفت خیز جنوب در شهرستان دیلم در استان بوشهر، از روز چهار شنبه  ۱۷۰۰ نفر از کارگران این شرکت که اکثرا از شهر دیلم و روستاهای اطراف هستند دست به اعتصاب گسترده زده اند و مسیر‌های چهار راه دیلمسه راه گناوهچهار راه بی‌ بی‌ حکیمه و چهار راه سیاه مکان را به روی تمام ماشین‌های شرکت و دیگر خودرو‌ها بستند.