فعال دانشجوئی دانشگاه بوعلی در تهران دستگیر شد

 

پنچشنبه ۴ آذر برابر با ۲۵ نوامبر 

www.kanoon-zendanian.org

 

سیاوش حاتم، فعال دانشجویی دانشگاه بوعلی همدان روز سه شنبه این هفته توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر شد.به گزارش دانشجونیوز، سیاوش حاتم دبیرسابق انجمن اسلامی دانشگاه بوعلی سینا همدان است که پیش از این و در پی اعتراضات سال گذشته دستگیر و پس از مدتی با قید ضمانت آزاد شده بود. این فعال دانشجویی به درخواست نیروهای امنیتی و توسط مسئولین دانشگاه بوعلی از دانشگاه محل تحصیل خود اجبارا به دانشگاه بهشتی تهران منتقل شده بود.

 

بنابه گفته نزدیکان این فعال دانشجویی، وی در حالی که در جلسه رسمی امتحان در دانشگاه حضور داشته توسط مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به خارج از دانشگاه منتقل شده است. سپس مامورین وزارت اطلاعات  وی را به منزل شخصی اش برده و پس ازتفتیش منزل و ضبط کامپیوتر و وسائل شخصی اش، او را به مکان نامعلومی منتقل کرده اند. مامورین اطلاعاتی در پاسخ به اعضا خانواده سیاوش حاتم، علت دستگیری وی را تنها "پرسیدن چند سوال" عنوان کرده اند.