یک پاسدار: فرمانده سپاه محمد رسول الله قاتل است+فیلم

 

جمعه ٢۸ آبان برابر با ١٩نوامبر

www.kanoon-zendanian.org

 

 

فیلمی که در ادامه این متن مشاهد می کنید، مربوط به درگیری یکی از سرداران سپاه با عبدالله عراقی فرمانده "سپاه محمد رسول الله، سپاه تهران بزرگ" است. به گزارش سایت اصلاح طلب ندای آزادی، شخصی که معترض است 28 سال در سپاه خدمت کرده و سالها در جنگ بوده است. پسرش را بسیج های در خیابان با ضرب چاقو کشته اند. او در سخنان خود می گوید: سردار عراقی فرمانده وقت سپاه تهران در زمان انتخابات قاتل است و از قاتلها حمایت می کند،از کسی حمایت می کند که فرزند من را کشته است،من امنیت جانی ندارم،من را تهیدید کرده اند که رضایت بدهم و از خون فرزندم بگذرم،من گذشت نخواهم کرد.

 

در ادامه این گزارش آمده است: نکته قابل توجه این است که وقتی شخصی که خودش سردار سپاه است و سالها در جنگ بوده، فرمانده سپاه تهران را قاتل معرفی می کند و خود را در خطر و مورد تهدید معرفی می کند و می گوید سپاه و فرماندهان آن از قاتلین حمایت می کنند دیگر چه آبرو و اعتباری برای سپاه و فرماندهان آن امثال عراقی باقی می ماند.

 

گفتنی است  این سخنان در حضور سرداران سپاه و نماینده ولایت فقیه "موحدی کرمانی" گفته می شود.این گونه برخوردها و اعتراض ها و اظهار نظرها در سپاه عادی شده به طوری که بعد از انتخابات پیشنهاد تسویه سپاه و بازنشستگی 240 نفر از سرداران سپاه داده شد، با این خیال که از نفوذ مخالفین و عناصر جنبش سبز در داخل سپاه جلوگیری شود، این اقدامات نشان دهنده متزلزل بودن رهبری در قوی ترین پایگاه خود یعنی سپاه است. فرماندهان ارشد سپاه می دانند که بدنه اصلی سپاه به هیچ وجه با آنها همراه و همگام نیستند.

 

http://www.youtube.com/watch?v=H9jMD1fpr4c&feature=player_embedded