اسامی شش دستگیر شده هوادار آیت الله زندانی


با گذشت ۵ روز از حمله به منزل هواداران آیت الله زندانی حسین کاظمینی بروجردی و دستگیری ۶ تن از این افراد، هنوز هیچ گونه اطلاعی از محل نگهداری و سرنوشت آنان در دست نیست. یکی از افراد نزدیک بروجردی به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که  بعد از ظهر روز دوشنبه ۱۷ آبان ۸۹،  نیروهای امنیتی به منزل تعدادی از هواداران بروجردی رفته و اقدام به تفتیش منزل و تخریب وسایل نموده و کلیه مدارک شخصی، وجه نقد، اشیائ قیمتی، کامپیوتر و لب تاب های متعلق به این افراد و خانواده هایشان را با خود بردند.

 

افراد دستگیر شده عبارتند از: خانمها دکتر رویا عراقی، فروغ همت یار، مریم عظیمی، طیبه حسینی، نرگس غفارزاده و آقای مهندس محمد رضا صادقی.

 

 شرح حال افراد دستگیر شده به شرح زیر در اختیار کمپین قرار داده شده است.

 

- طیبه حسینی: ۳۹ ساله متاهل، دارای یک فرزند ۱۲ ساله، تحصیلات لیسانس زبان انگلیسی، شغل آموزگار.

- نرگس غفارزاده: ۵۴ ساله، تحصیل کرده انگلستان، کارشناس مدیریت بازرگانی.

- فروغ همتیار: ۳۰ ساله، متاهل، فوق دیپلم بهداشت و دانشجوی زبان انگلیسی.

-مریم عظیمی: ۵۲ ساله، متاهل و صاحب ۲ فرزند، لیسانس ادبیات فارسی.

- مهندس محمد رضا صادقی: ۳۸ ساله، فوق لیسانس کامپیوتر، کارمند سابق رسمی اداره انفورماتیک و فن آوری اطلاعات شرکت دولتی دخانیات.

- دکتررویا عراقی: ۴۲ ساله، دارای دکترای شیمی فیزیک