شمار فعالان کارگری دستگیر شده در نقده به سه تن رسید

 

روز پنچ شنبه مورخ ۲۰ / ۸ / ۸۹، عمر اسماعیل پور فعال کارگری، در شهرستان نقده از طرف حفاظت سپاه پاسداران احضار و دستگیر شد. به گزارش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ، تا کنون هیچ اطلاعی از محل و وضعیت این فعال کارگری به دست نیامده است.  پیشتر نیز دو تن از فعالان کارگری این شهر به نام های صدیق خسروی و ابراهیم اسماعیل پور بازداشت و به زندان مرکزی نقده منتقل شدند.  دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی در هفته های اخیر فشار بر فعالین کارگری را به دلیل شدت یافتن اعتراضات ایشان افزایش داده است و بازداشت آنها را در دستور کار خود قرار داده است.