آنچه که رژیم به سر مردم می آورد، در فرودگاه اتاوا بر سر هیئت نمایندگی اش آوردند

 

سه شنبه ١۸آبان برابر با ۹ نوامبر

www.kanon-zendanan.org

 

 

روزنامه حکومتی قدس در گزارشی از سفر یک هیئت نمایندگی رژیم به اتاوای کانادا جهت شرکت در مجمع جهانی صلح خبر داد و نوشت: مسؤولان فرودگاه اتاوای کانادا پس از سفری ۲۴ساعته، سه ساعت و نیم ما را نگه‌ داشتند، و در فرودگاه تمام فایلهای رایانه (کامپیوتر) همراه، اطلاعات داخل تلفن همراه، دوربین عکاسی و لوازم شخصی و حتی متن سخنرانی ما را تفتیش کردند.