آموزش نظامی٢۵٠هزار زن بسیجی برای مقابله با اعتراضات اجتماعی

 

سه شنبه ١١آبان ١۳٨۹ برابر با ٢نوامبر ۲٠١٠

www.kanoon-zendanian.org

 

انجمن حق زنان: 250 هزار تن از زنان بسیجی متشکل در 440 "گردان الزهرا" آموزش‌های ویژه‌ی نظامی و دفاعی لازم را دیده‌اند تا بتوانند با آن چه که "تهدیدات دشمن" نامیده شده است، مقابله کنند.

مینو اصلانی رئیس بسیج زنان گفته است: از آنجا که آمادگی نظامی در الویت قرارداشته، زنان بسیجی ابتدا در زمینه‌های نظامی آموزش دیده‌اند و اکنون برای مقابله با "جنگ نرم" آماده می‌شوند. وی افزوده است: "پس از اینکه دشمن نتوانست با جنگ نظامی به کشورمان نفوذ کند، هم اکنون جنگ فرهنگی را در پیش گرفته است و باید براساس مقتضیات زمانی مقابله با این جنگ نرم را به نیروهای بسیج آموزش دهیم."

 

به گفته‌ی رئیس بسیج زنان، این ارگان بیش از 5 میلیون عضو دارد که 300 هزار تن از آنان در رده‌ی مدیریت انجام وظیفه می‌کنند. وی مدعی شد که از این نظر بسیج زنان در جهان بی‌نظیر است. شهزادنیوز