ENGLISH| صفحه خبر | خبرنامه | مقاله | اطلاعیه | درباره کانون | پیوندها
 
 

حمایت از فراخوان اعتصاب عمومی و سراسری در کردستان

رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی، بار دیگر به جنایتی بشری دست زد و پنچ شقایق از باغ پر گل توده های مردم رنج کشیده و زحمتکش ایران را به قتل رساند. کشتار را از زنان و مردان مبارز کردستان در سال ١٣۵۸ آغاز کرد، با خوزستان و ترکمن صحرا و کشتار هزاران تن از زندانیان سیاسی در دهه شصت ادامه داد. گل های دو نسل را کشت. قتل نسل سوم را با کشتار زنان و مردان جوان در خیابان ها، سیاهچال ها و شکنجه گاه های خود آغاز کرد و با قتل مبارزان کرد و پنچ زندانی سیاسی، شیرین علم هولی، فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی، علی حیدریان و مهدی اسلامیان در سحرگاه خونین ١۹اردیبشهت ادامه داد. خون آشامان اسلامی حاکم از ضرباتی که توده های مردم ایران بر وجود منحوس شان در یک سال گذشته وارد کردند، هنوز به خود می پیچند و از وحشت تکرار آن دست به جنایت و  قتل اسیران دربند می زنند. 

چنانچه امروز نسبت به این جنایت هولناک عکس العمل نشان ندهیم و اعتراض نکنیم، رژیم فردا تعداد دیگری از فرزندان ما را که هم اکنون به اعدام محکوم شده اند، به جوخه مرگ خواهد سپرد. امروز اگر سکوت کنیم، فردا ماشین سرکوب و اعدام رژیم در خانه همه را خواهد زد. باید به حکومت چیان خون آشام و جنایت پیشه جمهوری اسلامی نشان دهیم که در مقابل هرجنایتی که مرتکب شوند، ما مردم صدای آزادی خواهی و رهائی بخش خود را بلندتر کرده و مبارزه را مصم تر تا سرنگونی شان و پایان بخشیدن به جنایات شان ادامه خواهیم.  

به فراخوان کومه له، سازمان کردستان حزب کمونیست ایران به پیوندیم و با اعتراض و اعتصاب عمومی سراسری در روز پنچشنبه ٢٣ اردیبهشت در کردستان آغاز کنیم. در اعتراض به این جنایت ضدبشری و در همبستگی با خانواده های پنچ شقایقی که سحرگاه نوزدهم اردیبهشت به دار آویخته شدند، دست از کار بکشیم، از کلاس های درس خارج شویم، چرخ تولید را متوقف کنیم، مغازه ها را به بندیم، تاکسی و ها و اتوبوس ها را از حرکت باز بداریم و به خیابان ها برویم. برای متوقف کردن ماشین سرکوب و مرگ رژیم باید عرصه را در جامعه و در سطح جهان بر جانیان سرمایه سالار اسلامی تنگ کنیم.       

کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید)
بیست و یکم اردیبهشت ١٣٨٩ برابر با یازدهم ماه مه ٢٠١٠

 
 

 

 
   
ENGLISH| اسناد زندان| آمار احکام مرگ در ایران | گالری عکس و طرح | تماس با سایت| تماس با کانون