اطلاعیه کانون زندانیان سیاسی ایران (در تبعید)-واحد سوئد

در باره ی تحصن استکهلم

 

ایرانیان آزاده!

 

کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید) طی اطلاعیه ای در تاریخ ٢٧ خرداد برابر با ١٧ ژوئن در همبستگی با اقدامات اعتراضی که در تهران با خواست آزادی و ادامه درمان ناصر زرفشان در جریان است، در استکهلم اعلام تحصن کرد و اهداف فوری تحصن را تلاش برای آزادی ناصر زرافشان و کلیه زندانیان سیاسی در بند رژیم اعلام کرد. در آن اطلاعیه خواسته های دیگری نیز مبنی بر تعطیلی زندان های سیاسی، پایان بخشیدن به تعقیب و دستگیری های سیاسی، توقف شکنجه، لفو مجازات اعدام مطرح شد و چون این خواسته ها بدون برقراری آزادی های سیاسی و رهائی از ظلم و ستم حاکم میسر نخواهد بود، خواهان آزادی های سیاسی و اجتماعی و  رهائی جامعه از ظلم و ستم شد.

 

ایرانیان آزاده!

 

عمال اطلاعلاتی و امنیتی رژیم برگزارکنندگان تحصن در ایران را مجبور کردند محل تحصن خود را از مقابل در  اصلی زندان  اوین به مقابل نمایندگی سازمان ملل در تهران منتقل کنند. این تحصن قرار بود بعد از ظهر امروز سه سنبه ٣١ خرداد برابر با ٢١ ژوئن به صورت یک گردهمائی اعتراضی در مقابل دفتر نمایندگی سازمان ملل برگزارش شود، اما برگزارکنندگان طی انتشار اطلاعیه ای اعلام کردند که فراخوان امروز "از آنجا که هدف اصلی تحصن کنندگان آزادی و پیگیری درمان خارج از زندان ناصر زرافشان بوده و در این راه از هیچ کوششی فروگذار نیستند ضمن مذاکره و جلب موافقت نهادها و تشکل‌های مدافع حقوق بشر از جمله انجمن دفاع از حقوق زندانیان ، نشانه‌هایی در راستای موافقت با خواست متحصنین مشاهده شده است."

از آنجا که ما یقیین داریم فراخوان امروز به دلایل امنیتی و تحت فشار دستگاهای امنیتی و اطلاعاتی رژیم لفو گردید است، تحصن استکهلم که کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید) اعلام کرده است، از امروز تا حصول اطمینان به برآورده شدن خواسته های کمیته پیگیری ناصر زرافشان و  با خواست آزادی کلیه زندانیان سیاسی و در همبستگی با آنان در دفتر حزب چپ سوئد واقع در محله نکروسن، خیابان بری دالن، پلاک شماره ٤ آغاز خواهد شد. جزئیات برنامه های تحصن که شامل اقدامات اعتراضی، دیپلماسی و سخنرانی و نمایش فیلم است، متعاقبا از طریق رسانه های جمعی به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید. این تحصن قرار است با سازمان ها و احزاب چپ و مترقی ایرانی، به صور مشترک دنبال گردد که جزئیات آن بعدا اعلام خواهد شد.

 

برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های زیر تماس حاصل نمائید:

 

تلفن محل تحصن:00468295459

تلفن دستی:0046704025531 و 0046707973808

 

کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید)-واحد سوئد

٣١ خرداد ١٣٨٤برابر با ٢١ ژوئن ٢٠٠٥