ENGLISH| صفحه خبر | خبرنامه | مقاله | اطلاعیه | درباره کانون | پیوندها
 

اکسیون اعتراضی در اروبرو

جنایتی دیگر به جنایات رژیم خون آشام جمهوری اسلامی افزوده شد

       

انسان های مبارز، تبعیدیان آزادی خواه
همانطوریکه می دانید جمهوری اسلامی ایران سحرگاه روز یکشنبه ١٩ اردیبهشت، فرزاد کمانگر، شیرین علم هولی، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و علی اسلامیان را به جوخه های مرگ سپرد.
احکام مرگ این پنج زندانی سیاسی کرد، در حالی به اجرا درآمد که پرونده سه تن از آنها در مرحله بازنگری بود و خانواده و وکلای آنها در جریان اعدام ها قرار نگرفتند.
این نخستین بار نیست که سران آدم کش رژیم مذهبی و ارتجاعی حاکم بر ایران دست به چنین جنایت هولناکی زده اند و مسلما آخرین بار هم نخواهد بود. این رژیم طی سه دهه از حاکمیت خونبارش، تنها با کشتار وسیع توده های مردم ایران، نیروهای آزادیخواه، پیکارگران سوسیالیست  و به طور اخص با اعدام و قتل عام زندانیان سیاسی به حیات ننگین خود ادامه داده است.
اگر امروز نسبت به جنایات بی شمار جمهوری اسلامی، بویژه اعدام زندانیان سیاسی اعتراض نکنیم، ماشین کشتار رژیم، فردا تعداد دیگری از انسان های مبارز و آزادی خواه را که هم اکنون در زندان های جمهوری اسلامی به سر می برند به جوخه های مرگ خواهد سپرد.

انسان های مبارز، پیکارگران راه آزادی و سوسیالیسم!
اکنون که رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران برای تداوم حاکمیت ظالمانه واستثمارگرایانه اش ماشین سرکوب و جوخه های مرگ را در هر جای ایران گسترانده است، جا دارد ما نیز در صفوفی بهم فشرده و در همراهی با مبارزات توده های مردم ایران صدای اعتراض خود را به گوش مردم آزادیخواه جهان برسانیم.

کانون زندانیان سیاسی ایران (در تبعید) – واحد اروبرو ضمن همدردی با خانواده های این جانباختگان، انزجار شدید خود را نسبت به این جنایت هولناک اعلام می دارد.
کانون در واکنش به این عمل وحشیانه جمهوری اسلامی و نیز جهت متوقف ساختن پدیده ضد انسانی اعدام در ایران، روز سه شنبه ٢٨ اردیبهشت (١٨ ماه مه) به برگزاری یک اکسیون اعتراضی اقدام می کند.
کانون همچنین برای هماهنگی با اعتراضات و اعتصابات عمومی در کردستان، در حمایت از فراخوان کمیته خارج حزب کمونیست ایران، ساعت سه بعد از ظهر پنج شنبه ١٣ ماه مه (٢٣ اردیبهشت)، همراه با دیگر نیروهای مبارز در تظاهرات و تجمع اعتراضی مقابل لانه فساد و جاسوسی جمهوری اسلامی ایران در استکهلم شرکت می کند.
از این رو کانون همه انسان های مترقی و آزاده را به حضور در تظاهرات روز پنج شنبه ١٣ ماه مه در مقابل سفارت جمهوری اسلامی و نیز شرکت در:

 اکسیون اعتراضی : روز سه شنبه ١٨ ماه مه (٢٨ اردیبهشت)
                           ساعت :  30ــ 5  الی  30ــ 6

                                    مکان : میدان اولاف پالمه  اروبرو فرا می خواند

www.kanoon-zendanian.org
kanoon.org@yahoon.com
                      شماره تماس:             0046707967432           

کانون زندانیان سیاسی ایران (در تبعید) سوئد ــ واحد اروبرو

 

 
   
ENGLISH| اسناد زندان| آمار احکام مرگ در ایران | گالری عکس و طرح | تماس با سایت| تماس با کانون