ENGLISH| صفحه خبر | خبرنامه | مقاله | اطلاعیه | درباره کانون | پیوندها
 
 

گزارش شب همبستگی با مبارزات جنبش دانشجویی ایران

در سالروز قیام دانشجویی هجده تیر ٧۸

کانون زندانیان سیاسی ایران (در تبعید)- واحد اروبروی سوئد، با موفقیت شب همبستگی با مبارزات جنبش دانشجویی ایران را در سالگرد قیام دانشجویی 18 تیر 78 سازمان داد.
در این شب، پریسا نصر آبادی، آناهیتا حسینی و گلناز خواجه گیری، سه تن از فعالان چپ و سوسیالسیت جنبش دانشجویی، جنبش زنان و حقوق کودک که در وقایع خونین اخیر توانسته اند از کمند حاکمیت اسلامی- سرمایه داری جمهوری اسلامی در آیند، شکل، ماهیت و عملکرد جنبش مردمی ایران را در متن گزارش مشروحی تحلیل کردند. آنان، در تحلیل از تداوم رویدادهای جاری کشور، نکات و تصاویر واقع بینانه ای از روند رشد جنبش مردمی و واکنش های جنایتکارانه هیئت حاکمه ایران نسبت به توده های مردم ایران بیان کردند.
توضیح نقش طیف چپ و سوسیالیست جنبش دانشجویی ، گرایش های مشخص در درون جنبش، کوشش عناصر درونی "نظام" در به انحراف کشاندن جنبش اعتراضی مردم با زدن رنگ سبز به آن، تشدید روند رشد هویت یابی سیاسی، دام هایی که حکومتیان بر سر راه جنبش گسترده اند و برنامه های عملی طیف چپ و سوسیالیست جنبش دادنشجویی برای پیوند خوردن به جنبش کارگری، برای حاضران در جلسه، حاوی اطلاعات و آگاهی های رضایت بخشی بود. به خصوص تسلط دانشجویان سوسیالیست مدافع جنبش کارگری در بیان و نیز تعلق عمیق آنان به مبارزات کارگری، حاضران را با نمونه هایی روبرو کرد که در ابعاد گسترده ای باعث وحشت نظام اسلامی – سرمایه داری حاکم بر ایران شده اند.
در همین رابطه، در بیانیه کانون زندانیان سیاسی ایران (در تبعید)- واحد اروبروی سوئد که قبلا منتشر شده بود، آمده بود که: ... واقعیت این است که جنبش دانشجویی ایران به لحاظ پیشینه انقلابی و نیز پتانسیل مبارزاتی خود، در میان توده های مردم ایران از جایگاه والایی برخوردار است. این جنبش، چه در دوران دیکتاتوری حکومت پهلوی و چه در حاکمیت جنایتکارانه جمهوری اسلامی، همواره دین خود را در همبستگی با مبارزات توده های مردم ایران ادا کرده است. جنبش دانشجویی ایران، به دلیل ماهیت وجودی خود، به دلیل نقش روشنگری و شور انقلابی حاکم بر این جنبش، نه تنها، تاثیر غیر قابل انکاری بر مبارزات آزادی خواهانه توده های مردم ایران داشته است، بلکه تاثیر بلافصل خود را بر دیگر جنبش های اجتماعی نیز گذاشته است. ... خصوصا، در یک سال گذشته به دلیل نقش برجسته ای که این جنبش در مقابل رژیم سرمایه داری حاکم یر ایران ایفاء کرده، همواره در نوک پیکان حملات نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بوده است.
گزارش تحلیلی دانشجویان سوسیالیست، مهر تاییدی بر این درک و دریافت بود و ثابت می کرد که هراس حاکمیت از طیف چپ این جنبش که می کوشد تا با روش های عملی به جنبش کارگری نزدیک و نزدیک تر شود، دلیل اصلی تشدید سرکوب این بخش از جنبش دانشجویی است. و به این دلیل است که عناصر کلیدی حکومت، را ه و بی راه و مدام در هر جایی می گویند که:"مارکسیسم و سوسیالیسم هم که مرده است"!
درک حاضران از گزارش فصیح دانشجویان چپ، نشان می داد که اتفاقا زنده بودن "مارکسیسم و سوسیالیسم" در ایران است که حکومت را رنج می دهد نه مرده بودن آن. و بر بستر همین واقعیت است که ایدئولوگ های بورژوا – لیبرال رژیم، در سال های اخیر،همواره از وجود "شبح لنین" در متن جامعه ایران سخن می گویند.
در بخش دوم مراسم شب همبستگی، فریدون گیلانی، شاعر، نویسنده و مترجم سوسیالیست، ضمن ابراز خوشنودی از این که کانون زندانیان سیاسی در سالگرد قیام 18 تیر، از دانشجویان سوسیالیت برای سخنرانی و بحث دعوت کرده است، شعر خوانی کرد.
فریدون با قرائت شعرهای زیبای خود، شور و هیجان زایدالوصفی به جمع حاضر در جلسه بخشید. ضمنا حضور و همراهی فریدون به صورت دو روز پیاپی در زیر چادر نمایشگاه عکس تاثیر زیادی بر جمع و افرادی که حضور می یافتند داشت.
نیکی میرزایی، شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران(در تبعید) مجری برنامه شب همبستگی با مبارزات جنبش دانشجویی ایران بود. نیکی در شروع برنامه و نیز در فواصل مراسم، با قرائت و دکلمه زیبای سروده هایش، گرمی بخش این شب همبستگی بود.
روزهای 16 و 17 تیر ماه نیز، کانون زندانیان سیاسی ایران (در تبعید)- واحد اروبروی سوئد، نمایشگاه عکسی را سازمان دهی کرده بود. این نمایشگاه، که حاوی عکس های از  جنایات اخیر رژیم اسلامی حاکم بر ایران بود، به صورت 24 ساعته در میدان مرکزی شهر دایر و با کار توضیحی رفقای فعال حاضر در چادر نمایشگاه، مورد استقبال مردم شهر قرار گرفت.
همچنین روز پنج شنبه 17 تیر ماه، خبر نگار روزنامه اینترنتی knytpunkt.Örebro
 در چادر نمایشگاه عکس حضور یافت و با انجام یک مصاحبه با گلاویژ رستمی از اعضای کانون زندانیان سیاسی ایران (در تبعید)- واحد اروبروی سوئد، اقدام به درج هدف پرپایی نمایشگاه فوق و برپایی شب همبستگی با جنبش دانشجویی ایران نمود. روزنامه فوق همچنین با انجام یک مصاحبه دیگر با پریسا نصر آبادی، آناهیتا حسینی و گلناز خواجه گیری سه تن از سخنرانان مراسم شب همبستگی، گام دیگری از تلاش کانون جهت رساندن صدای مبارزاتی توده های مردم و جنبش دانشجویی ایران به مدیای جهانی اقدام نمود.   

کانون زندانیان سیاسی ایران (در تبعید) سوئد- واحد اروبرو
آدرس الکترونیکی:   kanoon.orebro@yahoo.com

 

 
   
ENGLISH| اسناد زندان| آمار احکام مرگ در ایران | گالری عکس و طرح | تماس با سایت| تماس با کانون