ENGLISH| صفحه خبر | خبرنامه | مقاله | اطلاعیه | درباره کانون | پیوندها
 
 

به مناسب سی خرداد، روزی که مرگ ندا دنیا را به لرزه در آورد

هئیت تحریریه سایت کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید)

به دنبال اوج گیری اعتراضات مردم بعد از گماردن احمدی نژاد به تخت ریاست جمهوری در روز ۲۳ خرداد ۱٣٨٨، علی خامنه ای رهبر حکومت اسلامی روز جمعه ۲۹ خرداد ۱٣٨٨، در سخنانی در نماز جمعه تهران فرمان سرکوب مردم را صادر کرد. روز شنبه ٣۰ خرداد ۱٣٨٨، عوامل سرکوب رژیم وحشیانه به مردم در خیابان ها حمله کردند و در برابر چشمان حیرت زده ی جهانیان، ندا آقاسلطان را هدف گلوله قرار دادند و کشتند. مرگ ندا توجه جهانیان را به مبارزات مردم ایران برای تغییر وضع موجود جلب کرد.

پیش از کشته شدن ندا، در روز دوشنبه ۲۵ خرداد، عوامل سرکوب حکومت شماری از جوانان معترض را در بزرگترین تظاهرات تاریخ ایران بعد از قیام پنجاه و هفت، به قتل رساندند. منابع دولتی شمار کشته شدگان این روز را هفت نفر اعلام کردند. با کسترش اعتراضات مردم، خشونت دولتی ابعاد وسیعی تری پیدا کرد و ده ها نفر در تجمعات اعتراضی کشته شدند. روزهای قدس و عاشورا به جنگ تن به تن مردم با نیروهای دولتی در خیابان ها تبدیل شد. رژیم با کشتار و دستگیری و شکنجه و اعدام شمار زیادی از مردم، اعمال فضای شدید پلیسی و نظامی توانست موقتا براوضاع و خیزش اخیر مردم مسلط شود.

مبارزه مردم برای تغییر وضع موجود کماکان ادامه دارد. مردم در تظاهرات روزهای قدس و عاشور از موسوی و دار و دسته اصلاح طلبان حکومتی که خواستار ادامه حکومت اسلامی با رعایت قانون اساسی حکومت هستند، عبور کردند. اقدامات مبارزاتی مردم علیه کلیت جمهوری اسلامی در روز عاشور، هر دو کاندیدای معترض انتخابات، موسوی و کروبی را به موضوع گیری علیه تظاهرکنندگان کشاند. هر دو در اعلامیه های جداگانه ای خود را از مبارزات مردم در این روز جدا کرده و هرنوع اعتراض و شعار فراتر از دایره حکومت و قانون اساسی رژیم را تقبیح کردند.

 

 

 
 

 

 
   
ENGLISH| اسناد زندان| آمار احکام مرگ در ایران | گالری عکس و طرح | تماس با سایت| تماس با کانون