زندان ابوغريب؛ زندان ديكتاتوري صدام،

زندان دمكراسي آمريكا

 

يابك عماد

 

با آشكار شدن عكس‌هاي شكنجه و تحقير زندانيان عراقي توسط زندانبانان و شكنجه‌گران آمريكائي، يك بار ديگر نام زندان مخوف ابوغريب كه روزگاري نه چندان دور با شقاوت‌ها و ددمنشي رژيم صدام حسين تداعي مي‌شد، در برابر افكار عمومي جهانيان قرار گرفت. صدام رفت اما زندان‌هاي‌ او را امپريالست‌هاي آمريكائي و انگليسي دوباره احيا و شكنجه‌گاه و قتل‌گاه مردمي كردند كه با اشغال‌گران و مهاجمان به كشورشان به مخالفت برخواستند.

زندان ابوغريب به مدت سي و پنچ سال بخشي از دستگاه سركوب حكومت صدام حسين براي اعمال ديكتاتوري و خشونت سيستماتيك دولتي عليه مردم عراق بود. اما هرگز كسي نشينده و يا تعريف نكرده بود در اين زندان، آن گونه كه زندانبانان  و شكنجه گران آمريكائي كردند، به طور سيستماتيك به زندانيان مرد تجاوز شده باشد يا آن ها را مجبور كرده باشند به همديگر تجاوز كنند و يا سگ‌هاي آموزش ديده و هار را در حالي كه لخت و عريان هستند به جان آنها بياندازند.

شكنجه زندانيان در عراق، بار ديگر سايه اشباح هراس انگيز امپرياليسم آمريكا بر جهان را پديدار كرد كه اين بار خود را در پوشش مبارزه با “تروريسم“ پنهان كرده است. استقاده از شكنجه براي گرفتن اعتراف از زندانيان و اسيران جنگي، بحشي از سياست‌هاي خارجي امپريالسيم آمريكا در پنچاه سال گذشته بوده است. به اين دليل شكنجه وحشيانه زندانيان عراقي به عنوان بخشي از سياست آمريكا براي درهم شكستن مقاومت مردم عراق در برابر نيروهاي اشغالگر از همان روزهاي نخستين اشغال اين كشور به اجراء درآمده است. در نتيجه محاكمه چند سرباز و درجه دار ذخيره ارتش، كه در مصاحبه‌هاي خود گفته‌اند وظيفه آنها تبديل زندان ابوغريب به جهنمي براي زندانيان بوده، تنها با هدف به انحراف كشاندن افكار عمومي از  ماهيت تجاوزكارانه نظام حكومتي آمريكا و اعمال ضدبشري آن صورت مي‌گيرد.

آمريكا بعد از آنكه افغانستان را به اشغال در آورد، رسما اعلام كرد قوانين كنوانسيون ژنو در باره حقوق اسراي جنگي را در اين كشور رعايت نخواهد كرد و خود را به قوانين بين‌المللي پايبند نمي‌داند. متعاقب آن سربازان اين كشور،  اسراي افغاني و غيرافغاني را در حالي كه سر و صورت‌شان پوشيده و دست و پايشان بسته شده بود در جلوي دوربين هاي تلويزيوني قرار ‌دادند. اين رفتار را سربازان آمريكائي و متحدان آنها در عراق نيز تكرار  كردند. نوع وحشيانه‌تر اين نوع شكنجه كه در مقابل ديدگان ميليون‌ها نفر قرار گرفت، در زندان ارتش آمريكا در گوانتانامو به اجراء در آمد. زندانيان را در حالي كه به دست‌و پاي‌شان غل و زنجير بسته بودند و به سختي راه مي‌رفتند در جلوي توربين‌هاي تلويزيوني قرار مي‌دادند. وقتي در مقابل ديدگان ميليون‌ها نفر اين چنين وحشيانه زنداني را شكنجه مي‌كنند و او را از حقوق انساني‌اش محروم مي‌كنند، چه بلائي كه بر سر او در پنهان و  در اتاق بازجوئي و شكنجه نمي‌آورند.

از نظر شيوه‌ها و اهداف اعمال شكنجه تفاوت چنداني ميان آمريكائي‌ها و رژيم صدام حسين نمي توان قايل شد. تنها تفاوت در اين است كه صدام فقط در چارچوب عراق شكنجه كرده است، اما آمريكائي‌ها تقريبا در تمام دنيا شكنجه كرده‌اند و يا از طريق آموزش تكنيك‌هاي شكنجه و بازجوئي به عوامل دست نشانده خود، آن را به اجرا در آورده اند.

آمريكا در سال 1946 اقدام به تاسيس مدرسه نظامي) SOA ) ويژه آموزش‌هاي شكنجه و بازجوئي در پاناما كرد. هدف از تاسيس اين مدرسه آموزش نيروهاي اطلاعاتي ارتش‌هاي آمريكاي لاتين و جنوبي براي گرفتن اعتراف از زندانيان به منظور درهم شكستن نيروهاي چپ و انقلابي و جلوگيري از رشد كمونيسم بود. اين مدرسه در سال 1984 به ايالت جورجيا در آمريكا منتقل شد. از زمان تاسيس اين مدرسه 64 هزار نفر از سراسر جهان كه گفته مي‌شود چند نفر از ارتش شاه ايران نيز كه بعدها به استخدام ساواك درآمدند در اين مدرسه آموزش ديدند. تعدادي  از كساني كه در اين مدرسه آموزش ديدند، بعدها در چند كشور آمريكاي لاتين و  جنوبي به خاطر موفقيت‌هائي كه در زمينه درهم شكستن سازمان‌هاي انقلابي به دست آوردند، در راس كودتاههائي آمريكائي قرار گرفتند. از اين دست مي‌توان از هوگو بانزر ديكتاتور بوليوي(78-1971) مانوئل نوريگا(دهه 1980) ديكتاتور پاناما و لئوپولد گالتيري در آرژانيتن نام برد. دوسوم افسراني كه در اين مدرسه آموزش ديدند، بعدها به علت آدم ربائي، قتل و شكنجه  و. كشتار مردم تحت تعقيب قرار گرفتند.

سازمان ديده‌بان حقوق بشر معتقد است كه صدها هزار نفر در آمريكاي لاتين توسط افسراني كه در اين مدرسه آموزش ديده‌اند، مورد شكنجه و تجاوز قرار گرفته و اعدام شدند.

اين مدرسه كه زير نظر پنتاگون اداره مي‌شود، در سال 2001 به دليل افشاي ماهيت آن به انستيتوي نيم كره غربي براي همكاريهاي امنيتي(WHISC ) تغيير نام داد و چند واحد درسي در زمينه “دمكراسي“ و “حقوق بشر“ براي خفه كردن اعتراضات به آموزش‌هاي آن اضافه شد. از اين تاريخ به بعد، بويژه بعد از حمله آمريكا به افغانستان، صدها تن از نيروهاي ذخيره  ارتش آمريكا، در اين مدرسه آموزش ديده و تحت نام “پيمان كاران مستقل((Independent contractors“ براي “نگه‌داري“ از زندانيان در عراق و افغانستان به اين دو كشور اعزام شدند. چند سربازي كه قرار است در ارتباط با شكنجه زندانيان در زندان ابوغريب مورد محاكمه قرار گيرند، در اين مدرسه آموزش ديده‌اند. در اين مدرسه به غير از شيوه‌هاي اعتراف گيري، تكنيك‌هاي بازجوئي و شكنجه، راسيسم نيز آموزش داده مي‌شود.

راهبرد امپرياليستي دولت آمريكا داراي دو مولفه است. مولفه اول اين است كه اين حق را براي خود قائل است با جعل وقايع و دروغكوئي عليه هركشوري به اقدام نظامي متوسل شود.

مولفه دوم، با اتكا به قدرت نظامي خود و يك قطبي بودن جهان، مي‌خواهد بر جهان حكومت كند. از اينرو، هرجنايتي از دخالت سياسي در امور ديگران تا لشكركشي و اشغال نظامي و اقدامات تروريستي و آدم ربايي و شكنجه را براي خود روا مي‌دارد. 

 

منبع:

School of American Watch