ENGLISH| صفحه خبر | خبرنامه | مقاله | اطلاعیه | درباره کانون | پیوندها
 
 

روز جهانی زن بر زنان ستم دیده و رنج کشيده ایران گرامی باد

۸ مارس امسال در حالی فرا می رسد که جامعه ایران دستخوش اعتراضات وسیع اجتماعی به سی و یک سال سرکوب و ستم و احجاف و حق خوری و تبعیض جنسی و طبقاتی است. هجوم سازمان یافته رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی به توده های مردم، به ویژه زنان در سی و یک سال حاکمیت سیاه اش، بخش های بزرگتری از زنان را از خانه بیرون کشید و درگیر کار و تحصیل و مبارز نمود. زنان هم چنان در جامعه موقعیتی درجه دوم داشته و اسیر قوانین نظام نابرابر حاکم و قوانین عقب مانده و ارتجاعی دینی هستند. این تناقض، مسئله زن را حادتر و انفجاری تر کرده، و موضوعات و مسائل مبارزاتی جدیدی به میان آورده و زمینه گسترش جنبش رهایی زنان به عنوان بخشی از جنبش عمومی سیاسی توده های مردم را فراهم کرده است. از همین رو، زنان در ابعاد میلیونی طی هشت ماه مبارزه اخیر مردم برای تغییر وضعیت موجود، چون جنگآورانی در خیابان، در محیط کار و کارخانه، در دانشگاه و.... نقش معادل مردان و در بسیاری مواقع نقش رهبری ایفا کردند.

زنان با مبارزت خود در هشت ماه اخیر در ایران، حیرت جهانیان را برانگیختند و نوعی از مبارزه مشترک با مردان را در تاریخ مبارزات مردمی در جهان به ثبت رساندند. از این رو، کینه حاکمان دین و سرمایه را بیش از پیش نسبت به خود و جایگاه اجتماعی شان برانگیخته و سبعانه تر و ددمنشانه تر از همیشه مورد هجوم قرار گرفتند، دستگیر و در زندان ها به وحشیانه ترین شکل تحت شکنجه، آزار و اذیت و تجاوز جنسی قرار گرفته و به قتل رسیدند.

آینده جامعه ایران، در گرو مبارزات مشترک زنان و مردانی است که مبارزه برای رهائی جامعه از تبعیض جنسی را با مبارزه برای درهم شکستن زنجیرهای ستم و انقیاد طبقاتی همسو می سازند.

کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید)روز جهانی زن را به همه ی زنان و مردان رنجبر و رنج کشيده و ستم کشیده ایران و جهان تبریک می گوید.

 

کانون زندانيان سياسی ایران(در تبعيد)
۴ مارس ۲٠١٠ برابر با ١٣اسفند ١٣٨٨

 
 

 

 
   
ENGLISH| اسناد زندان| آمار احکام مرگ در ایران | گالری عکس و طرح | تماس با سایت| تماس با کانون